מהישרדות 

לחוסן אישי

אני רוצה לדעת עוד פרטים על מהישרדות לחוסן אישי + וכן לקבל פרק מחוקי הג׳ונגל